Falda Arlette con volantes y acampanda

Voor de uitgeschuinde versie van de Arlette Rok worden het voor- en rugpand, de volant VP en de volant RP aangepast. De patroondelen voor de tailleband blijven ongewijzigd.

1

Volg de stappen in de tekeningen om het patroon aan te passen.

2

Teken de opgegeven naadwaarden rond de nieuwe patroondelen en knip ze uit.

3

Om de rok te naaien volg je de Werkbeschrijving van de Arlette Rok of op p. 57 in de checklist.

Arlette uitgeschuind 5

Leg het ene neepbeen op het andere: je vouwt de neep dicht.

Arlette uitgeschuind 1

Teken telkens een verticale onder het neepeindpunt/eindpunt coupenaad tot de zoom in het VP en RP.

Arlette uitgeschuind 2

Knip het patroon van het RP eerst door op de verticale lijn vanaf de onderkant tot het neepeindpunt/eindpunt coupenaad. Knip dan vanaf de bovenkant op 1 neepbeen tot vlak voor het neepeindpunt. Je knipt het patroondeel niet volledig door, het blijft aan elkaar hangen ter hoogte van het neepeindpunt/ eindpunt coupenaad.

Arlette uitgeschuind 3

Meet de waarde op die ontstaan is aan de zoom (rode sterretje).

Arlette uitgeschuind 4

Knip op de verticale lijn van het VP vanaf de onderkant door het neepeindpunt op 1 neepbeen. Je knipt het patroon volledig door, je hebt 2 patroonhelften.

Arlette uitgeschuind 5

Leg de neepbenen ter hoogte van de taillelijn vop elkaar en zorg dat je aan de zoom dezelfde waarde hebt als het rode sterretje bij de zoom van het RP . (Let op: het patroon wordt wat uit elkaar geschoven ter hoogte van het neepeindpunt/eindpunt coupenaad, daar waar dit bij het RP niet het geval is.)

Arlette uitgeschuind 6

Neem telkens de helft van de waarde van het rode sterretje en voeg die bij aan de zijnaad van het VP en RP. Teken de nieuwe zijnaden en zoomlijn.

Arlette uitgeschuind 7

Knip de volant van VP en RP door op de aangeduide plaatsen in het voorlaatste compartiment en schuif het patroondeel evenveel cm open als het rode sterretje. Kleef een stuk patroonpapier onder de volant. Teken aan de zijnaad van beide delen volant evenwijdig evenveel cm bij als je bijvoegde aan de zijnaden van de rok. Als je graag meer omtrek aan de zoom hebt, schuif je de patroondelen ter hoogte van de zoom meer uit elkaar dan aan de bovenkant van de volant. Verbind de bovenste lijn en zoomlijn vloeiend.

Arlette uitschuinen 8